בית הספר אמנות הלידה

מרכז ברודט, צייטלין 22 ת"א

טלפון  052-8374237