top of page

בנות ביה"ס אמנות הלידה בשדה הקליני

בנות ביה"ס בשיעור מבוא לטכניקות מגע

כמה עולה קורס דולות?

 

קורס דולות טוב אינו יכול להיות זול. זו עובדה. עלויותיהם של מרצים מן החוץ המגיעים להרצות שעות ארוכות בקורס באות לידי ביטוי במחיר הקורס, ולכן מחירו של קורס לימודי דולה עשוי להיות אחד הפרמטרים המשמעותיים לבחינת איכותו של הקורס.

 

קורסי דולות זולים בנויים לפי רוב על סילבוס שאת רובו מלמדות רכזות הקורס, ועל מרצים מן החוץ שמגיעים לזמן קצר בלבד, בעיקר כדי לסמו וי על 'רופא ילדים' וכד' המוצגים בסילבוס.

 

יחד עם זאת יש להביא בחשבון כי המחרה  (קביעת מחירו של קורס) הינה החלטה אסטרטגית אותה קובעים מנהלי המוסד המכשיר דולות או מדריכות להכנה ללידה, כחלק מאסטרטגיית השיווק של הקורס. לדוגמא, בית ספר בינוני ברמתו יכול להציג מחיר מאד יקר לנרשמות כדי לייצר תדמית יוקרתית.

 

בדר"כ יציג בית ספר כזה את המחיר כ'עוגן' המסמן אותו כיוקרתי וכגבוה, אך בשיחת השיווק יוסבר למועמדת כי המחיר גמיש ונתון למשא ומתן. כך גם תקבל המועמדת את הרושם כי לפניה הזדמנות 'לעשות דיל' וולהשיג שתי ציפורים במכה אחת: לקבל קורס מעולה ובמחיר מציאה.

 

מי ששוקלות לימודים בקורס דולות או מדריכות להכנה ללידה או בקורס משולב, עלולות להתפתות לשני הטריקים הללו.  הצרה - בסופו של יום ימצאו עצמן קרחות מכאן ומכאן. אם למדו בקורס זול - הן עלולות למצוא את עצמן בסיום הלימודים מול שוקת שבורה: הכלים שרכשו מעטים וחלשים מכדי להתמודד עם האתגרים שמציב בפניהם עולם הלידה המורכב, ותנאי השוק התחרותיים בקהילת הדולות. אם למדו בקורס שהוא יקר - אין ביטחון שהוא באמת מצדיק את מחירו!

 

פרמטרים שיש לבדוק לגבי מחירו של קורס דולות ומדריכות הכנה ללידה הינם בין השאר: דיפלומה בינל', מרצים מעולים המגיעים להרצות שעות ארוכות בקורס, העסקת רכזת מקצועית ורכזת אקדמית ונוכחותן בקורס, המשך תמיכה גם בתום הקורס, האם מעורב תהליך אימון מלא (10 מפגשים מלאים בני שעה לפחות) ולא רק 'טעימה' ומעל לכל - דרשי לדבר עם בוגרות ולשוחח עמן שיחה גלויה על רמת הקורס ושאלי אותן מהן תחושותיהן לגבי עלות התועלת של השקעתן.

 

לסיכום - מה עושים? בודקים היטב ובשבע עיניים את הקורס שאליו את שוקלת להירשם. מצאי מידע נוסף במאמר 'איך לבחור קורס דולות שנכון לך' כאן.

 

bottom of page