top of page

ביה"ס אמנות הלידה בערוץ 2

 

החל מדקה 4:20 רותי קרני הורוביץ

מנהלת ביה"ס מדברת על לידה אנאסיסטד ולידת בזק בטוחה

 

אביגיל

חושפת את כל האמת על בית הספר אמנות הלידה :-)

 

רותי קרני הורוביץ מנהלת ביה"ס אמנות הלידה מראיינת את דר' מישל אודנט אבי הלידה הטבעית

 

רותי קרני הורוביץ מנהלת ביה"ס אמנות הלידה מדברת על שלבי הלידה הטבעית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רותי קרני הורוביץ מנהלת ביה"ס אמנות הלידה מגישה את תכנית הטלוויזיה האינטרנטית 'תכנית לידה. הקליקי לכל פרקי הסדרה - תכנית לידה

 

bottom of page